براساس ابلاغيه شماره 21080/ش م مورخ 30/1/89 شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا كه مبناي محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسي قرار مي‌گيرد در سال 89 به شرح زير تعيين گرديده است:

 

ارتفاع از روي شالوده

1 و 2 طبقه

3 تا 5  طبقه

6 و 7 طبقه

8 تا 10 طبقه

11 و 12 طبقه

13 تا 15 طبقه

16 طبقه و بالاتر از روي شالوده

هزينه ساخت (مترمربع)

2.472.000

2.783.000

3.094.000

3.404.000

3.714.000

4.174.000

4.485.000

 

 و با اعمال ضرائب جدول شماره 11شيوه نامه مذكور ، مجموع حق الزحمه خدمات طراحي و نظارت براي چهار رشته در سال 1389 به شرح زير تعيين مي گردد:

 

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات
 از روي شالوده

1 و 2 طبقه

3 تا 5  طبقه

6 و 7 طبقه

8 تا 10 طبقه

11 و 12 طبقه

13 تا 15 طبقه

16 طبقه و بالاتر

حق الزحمه (هر متر مربع ريال)

103.081

119.390

139.539

159.647

194.985

213.291

224.250

سهم ناظران 4رشته وهماهنگ كننده

56.608

65.678

76.731

87.823

107.334

117.289

123.337

سهم طراحي 4 رشته

46.473

53.711

62.808

71.824

87.650

96.002

100.912

 

با عنايت به ترتيبات مقرر در فصل پنجم شيوه نامه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان كه به سازمانهاي استان اجازه اعمال تعديلاتي در ارقام فوق را مي‌دهد، خواهشمند است تا زمان انجام تشريفات مذكور، ارقام ابلاغي شوراي مركزي را مبناي تعيين حق الزحمه قرار دهيد و در صورت تصويب تعديلات مذكور ، آنها را جايگزين ارقام فوق نماييد.

 

علي تركاشوند

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

استان تهران

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 7:36 توسط مهندسین عضو سازمان |